வருமான வரித் துறையில் ஆட்சேர்ப்பா.. வதந்தி.. நம்பாதீங்க…

வருமான வரித் துறையில் ஆட்சேர்ப்பா.. வதந்தி.. நம்பாதீங்க… என்று வருமான வரித் துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி…