வருமான வரி தாக்கலுக்கு நவ.30 வரை காலஅவகாசம்

வருமான வரி தாக்கலுக்கு நவ.30 வரை காலஅவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.5 லட்சம் உச்சவரம்பை தாண்டும் அனைவரும், வருமான வரி…