பாக். வரைபடத்தில் இருந்து காஷ்மீர் நீக்கம்.. சவுதி அரேபியா அதிரடி…

பாகிஸ்தான் வரைபடத்தில் இருந்து காஷ்மீர், கில்கிட்- பல்திஸ்தான் பகுதிகளை சவுதி அரேபியா நீக்கியுள்ளது.  ஜி20 அமைப்பின் உச்சி மாநாடு சவுதி அரேபிய…