வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்பதற்கான ஆவணங்கள் என்ன?

வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்பதற்கான ஆவணங்கள் என்ன? என்பது குறித்த விவரங்களை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க முகவரி,…