விமான நிலையம்- வண்டலூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்காக நிலம் கணக்கிடும் பணி தீவிரம்

விமான நிலையம்- வண்டலூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்காக நிலம் கணக்கிடும் பணி தீவிரம் அடைந்துள்ளது. சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து வண்டலூர்…