அரை நூற்றாண்டை கடந்தது விவேகானந்தர் நினைவு மண்டபம்

கடந்த 1892-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 25-ம் தேதி கன்னியாகுமரிக்கு வந்த சுவாமி விவேகானந்தர் கடலுக்குள் சுமார் 500 மீட்டர் நீந்திச் சென்று…