1.7 கோடி செல்போன் வாடிக்கையாளர்கள் குறைந்தனர்

1.7 கோடி செல்போன் வாடிக்கையாளர்கள் குறைந்தனர். கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் நாடு முழுவதும் 116 கோடி செல்போன் வாடிக்கையாளர்கள் இருந்தனர்.…