3 ஆண்டு சட்டப்படிப்புக்கு விண்ணப்பம்

3 ஆண்டு சட்டப்படிப்புக்கு விண்ணப்பம் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது. இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் செய்திக் குறிப்பை…