பாகிஸ்தான் ராணுவ தாக்குதலில் 4 வீரர்கள், 4 பொதுமக்கள் பலி

பாகிஸ்தான் ராணுவ தாக்குதலில் 4 வீரர்கள், 4 பொதுமக்கள் உயிரிழந்தனர். காஷ்மீரின் உரி எல்லைப் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்கள் நேற்று…