506 பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு அங்கீகாரம்

சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இந்த ஆண்டு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்கு 506 பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.இந்த பட்டியல் அண்ணா பல்கலைக்கழக…