71 கல்லூரிகளில் பி.எட்., எம்.எட் சேர வேண்டாம்

தமிழகத்தில் அங்கீகாரம் இல்லாத 71 கல்வியியல் கல்லூரிகளில் பி.எட்., எம்.எட். படிப்புகளில் சேர வேண்டாம் என்று தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம்…