தலிபான்களை தெறிக்கவிட்ட 14 வயது சிறுமி – ஏ.கே. 47-னால் பொட்டு, பொட்டுன்னு சுட்டுத் தள்ளினார்

ஆப்கானிஸ்தானில் கடந்த 1994-ம் ஆண்டில் தலிபான்கள் அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது. ஆயுதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அந்த அமைப்பு கடந்த 1996-ம் ஆண்டில் ஆட்சியைக்…