வேளாண் மசோதாக்கள் ராஜ்யசபாவில் நிறைவேறியது…

வேளாண் மசோதாக்கள் ராஜ்யசபாவில் நிறைவேறியது… விவசாயிகளின் உற்பத்தி வர்த்தகம் மற்றும் வணிகம் (மேம்படுத்துதல் மற்றும் வசதிகள்) சட்ட மசோதா 2020, விவசாயிகள்…