நம்மாழ்வார் பெயரில் வேளாண் ஆராய்ச்சி மையம்

வேளாண்மை பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் வளங்குன்றா வேளாண்மைக்கான துறை ஏற்கெனவே இயங்கி வருகிறது. அது நம்மாழ்வார் இயற்கை வேளாண் ஆராய்ச்சி மையம் என்று…