கொரோனா காற்றில் பரவுகிறது- அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் அதிர்ச்சி தகவல்

கொரோனா வைரஸ் காற்றில் பரவுகிறது என்று அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளனர். கொரோனா வைரஸ் தொற்றுள்ள நபர், இருமும்போதும் தும்மும்போதும்…