சட்டப்பேரவை செப்டம்பர் 14-ல் கூடுகிறது

சட்டப்பேரவை செப்டம்பர் 14-ல் கூடுகிறது தமிழக பேரவை கடந்த மார்ச் 6-ம் தேதி கூடியது. அப்போது துறைவாரியான மானியக் கோரிக்கைகள் விவாதத்துக்கு…