4 நாட்கள் வங்கிகள் செயல்படாது

4 நாட்கள் வங்கிகள் செயல்படாது என்று வங்கி ஊழியர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் இரண்டு பொதுத்துறை வங்கிகள் தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்படும்…