பி.இ., பிடெக் படிப்பில் 2.63 லட்சம் பேரை சேர்க்க அனுமதி

தமிழகத்தில் 500-க்கும் மேற்பட்ட பொறியியல் கல்லூரிகள் செயல்படுகின்றன. இந்த கல்லூரிகளில் இந்த ஆண்டு பி.இ. பிடெக் படிப்புகளில் 2.63 லட்சம் மாணவர்களை…