ஐடி துறையில் அதிகரிக்கும் ஆட்குறைப்பு

இந்திய தகவல் தொழில் நுட்பத் துறையில் (ஐடி) ஆட்குறைப்பு அதிகரித்து வருகிறது. உலகம் முழுவதும் கொரோனா ஆட்டிப் படைத்து வருகிறது. அமெரிக்கா,…