செங்கல்பட்டு ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் புதிய கட்டிடத்துக்கு அக்.16-ல் அடிக்கல்

செங்கல்பட்டு ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் புதிய கட்டிடத்துக்கு அக்.16-ல் அடிக்கல் நாட்டப்படுகிறது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தை இரண்டாகப் பிரித்து கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் செங்கல்பட்டு…