சென்னை வெளிவட்டச் சாலை நவம்பரில் திறப்பு

சென்னை வெளிவட்டச் சாலை நவம்பரில் திறப்பு விழா காண்கிறது. வண்டலூரில் இருந்து மீஞ்சூர் வரை 62.3 கி.மீ. தொலைவுக்கு வெளிவட்டச் சாலை…