சென்னையில் 4 மாத வாடகை கேட்ட வீட்டு உரிமையாளர் ஓட, ஓட விரட்டி கொலை

சென்னையில் 4 மாத வாடகை பாக்கியை கேட்ட வீட்டு உரிமையாளர் ஓட, ஓட விரட்டி கொலை செய்யப்பட்டார். குன்றத்தூரை சேர்ந்த ஓய்வு…