கல்லூரிகளில் சுழற்சி முறை வகுப்புகள் ரத்து

தமிழகத்தில் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் சுழற்சி முறை வகுப்புகள் நடைமுறையில் இருந்தன. இந்த சுழற்சி முறை வகுப்பு நடைமுறையை உயர்…