தினமும் 40 கி.மீ. சைக்கிள் மிதிக்கும் சென்னை காவலர்

51 வயதாகும் சரவணன் சென்னை நந்தம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில், தலைமைக் காவலராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் தனது அன்றாட பணிகளுக்கு இன்னமும்…