அரசு பள்ளிகளில் இலவச பாடப் புத்தகம் விநியோகம்

தமிழகம் முழுவதும் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் இன்று இலவச பாடப்புத்தகங்கள், புத்தக பைகள் வழங்கப்பட்டன. தமிழகத்தில் அரசு மற்றும்…