சமையல் காஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்வு

இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு சமையல் காஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்ந்துள்ளது. சமையல் காஸ் விலை மாதந்தோறும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.  கடந்த 2 மாதங்களாக…