கூகுள் பே-வுக்கு கட்டணம் கிடையாது

கூகுள் பே-வுக்கு கட்டணம் கிடையாது என்று அந்த நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. கூகுள் பே செயலி மூலம் பணம் அனுப்பினால் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்…