வங்கி கே.ஒய்.சி.யில் தளர்வு

வங்கி கே.ஒய்.சி. நடைமுறைகளில் தளர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. வங்கிகளில் கே.ஒய்.சி. எனப்படும் வாடிக்கையாளர் விவரங்களை புதுப்பிக்காதவர்கள் மீது எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது. கடன்…