எல்ஐசி கல்வி உதவித் தொகை

எல்ஐசி சார்பில் 10, 12-ம் வகுப்பில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது. எல்ஐசி கோட்டத்தின்…

டிஜிட்டல் முறையில் எல்ஐசி காப்பீடு எடுக்கலாம்

டிஜிட்டல் முறையில் எல்ஐசி காப்பீடு எடுக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எல்ஐசி நிறுவனம் புதிதாக ஆனந்தா என்ற பெயரில் டிஜிட்டல் அலுவலகத்தை அறிமுகம்…

காலாவதி எல்ஐசி பாலிசிகளை புதுப்பிக்கலாம்

காலாவதியான எல்ஐசி பாலிசிகளை புதுப்பிக்க வரும் அக்டோபர் 9-ம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி 5 ஆண்டுகள் வரையிலான காலாவதி…