தாம்பரம் தேசிய சித்த மருத்துவமனையில் 100 படுக்கை வசதியுடன் கொரோனா சிகிச்சை மையம்

தாம்பரம் தேசிய சித்த மருத்துவமனையில் 100 படுக்கை வசதியுடன் கொரோனா சிகிச்சை மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தாம்பரத்தில் தேசிய சித்த மருத்துவமனை செயல்படுகிறது.…