பத்திரப் பதிவு ஆவணங்களை பொதுமக்களே உருவாக்கலாம்

பத்திரப்பதிவு ஆவணங்களை பொதுமக்களே உருவாக்கலாம் என்று பதிவுத் துறை தெரிவித்துள்ளது.தமிழக அரசின் பதிவுத் துறையின் இணையதளமான www.tnreginet.gov.in இணையதளம் வாயிலாக பொதுமக்களே…