ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கு 50 வயதா..

ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கு 50 வயதா..என்று ரசிகர்கள் ஆச்சரியத்துடன் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். கடந்த 1970 செப்டம்பர் 15-ம் தேதி சென்னையில் ரம்யா கிருஷ்ணன்…