இணையத்தில் ரேஷன் ஒப்புதல் படிவம்

தமிழக ரேஷன் கடைகளில் ரேஷன் கார்டின் குடும்ப தலைவர் அல்லது உறுப்பினர்களின் கைரேகை பதிவு செய்து அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன. முதியவர்கள்,…