முன்னாள் அமைச்சரின் பாதுகாவலர் எடுத்த விபரீத முடிவு

முன்னாள் அமைச்சரின் பாதுகாவலராக இருந்த சிறப்பு எஸ்ஐ துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவரின் இந்த விபரீத முடிவுக்கான காரணம்…