அரசு ஊழியர்கள் செப்டம்பரில் தற்செயல் விடுப்பு போராட்டம்

புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வரும் செப்டம்பரில் தற்செயல் விடுப்பு போராட்டம் நடத்த அரசு ஊழியர்கள்…