என்னது.. நம்ம தனுஸ்ரீ தத்தா.. சாமியாராகிவிட்டாரா?

கோலிவுட், பாலிவுட்டின் பிரபல நடிகை தனுஸ்ரீ தத்தா முழுமையான சாமியாராக மாறியிருக்கிறார். பிஹாரை பூர்விகமாகக் கொண்ட தனு ஸ்ரீ தத்தா கடந்த…