எல்லையில் 300 தீவிரவாதிகள் – இந்திய ராணுவம் உஷார்

பாகிஸ்தானில் இருந்து தீவிரவாதிகளை காஷ்மீருக்குள் அனுப்ப பாகிஸ்தான் ராணுவம் தீவிர முயற்சி கொண்டு வருகிறது. இதற்காக எல்லையில் அவ்வப்போது அத்துமீறி தாக்குதல்…