இந்தியாவில் தரவுகளை சேமிக்க டிக்டாக் ஒப்புதல்

இமயமலையின் லடாக் எல்லையில் போர் பதற்றம் எழுந்திருப்பதால் டிக்டாக் உள்ளிட்ட 59 சீன செயலிகளுக்கு மத்திய அரசு அண்மையில் தடை விதித்தது.…