வரும் 22-க்கு பிறகு மீண்டும் டிக்டாக்?

வரும் 22-ம் தேதிக்குப் பிறகு டிக்டாக் செயலி மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்று கூறப்படுகிறது. இமயமலையின் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் கடந்த…