வேளாண் சட்டங்களை எதிர்த்து டெல்லியில் டிராக்டர் எரிப்பு

வேளாண் சட்டங்களை எதிர்த்து டெல்லியில் டிராக்டர் எரிப்பு தொடர்பாக இளைஞர் காங்கிரஸார் கைது செய்யப்பட்டனர். - farmers protest against agriculture…