இந்தி மொழி பெயர்ப்பாளர்: 283 காலியிடங்கள்

மத்திய அரசில் காலியாக உள்ள 283 பணியிடங்களுக்கு எஸ்.எஸ்.சி. தேர்வு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது. ஜூனியர் டிரான்ஸ்லேட்டர், ஜூனியர் இந்தி டிரான்ஸ்பேட்டர் பிரிவில்…