மும்மொழி கொள்கைக்கு நோ ..இருமொழிக்கு ஓகே…

தமிழகத்தில் மும்மொழி கொள்கை அமல்படுத்தப்படாது. இரு மொழி கொள்கையே தொடரும் என்று முதல்வர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார். மத்திய அரசு அண்மையில் புதிய…