கேரளா, கர்நாடகாவில் பதுங்கியிருக்கும் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். தீவிரவாதிகள் ஐ.நா. சபை எச்சரிக்கை

கடந்த 1999-ம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். தீவிரவாத அமைப்பு, கடந்த 2014-ம் ஆண்டில் சிரியா, இராக்கின் பெரும் பகுதியை கைப்பற்றி தனது…