பண்டிகை காலத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய விதிகள் என்ன?

பண்டிகை காலத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய விதிகள் என்ன? என்பது குறித்து மத்திய சுகாதாரத் துறை வழிகாட்டு நெறிகளை வெளியிட்டுள்ளது. கொரோனா பாதிப்பு…