மூடி, மூடி விளையாடுவோமா… அமெரிக்கா, சீனா மோதல் முற்றுகிறது

அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே நீண்டகாலமாக வணிகப் போர் நடைபெற்று வருகிறது. கொரோனா வைரஸ் விவகாரத்துக்குப் பிறகு இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான மோதல்…