புது வீட்டில் மனைவிக்கு மெழுகு சிலை..கர்நாடக ஷாஜகானின் பாசம்…

மனைவி மும்தாஜ் நினைவாக முகலாய மன்னர் ஷாஜகான் கட்டிய தாஜ்மஹால் உலகின் 7 அதிசயங்களில் ஒன்றாக உயர்ந்து நிற்கிறது. எல்லோராலும் தாஜ்மஹால்…