ஜியோமி பிரவுசருக்கு தடை

கடந்த மே மாத தொடக்கத்தில் லடாக் எல்லையில் சீன வீரர்கள் அத்துமீறி நுழைந்தனர். அவர்களை இந்திய வீரர்கள் தடுத்து நிறுத்தினர். கடந்த…