வாடகை மேல்முறையீடுகளை விசாரிக்க தீர்ப்பாயங்கள்

வாடகை மேல்முறையீடுகளை விசாரிக்க தீர்ப்பாயங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழகத்தில் வாடகை வீட்டு வசதி சட்டம் கடந்த 2017-ல் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த சட்டத்தின்படி வாடகை தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்க தமிழகத்தின் 32 மாவட்டங்களிலும் ஆணையங்கள், அடுத்த கட்டமாக 32 நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டன. 

இதைத் தொடர்ந்து வாடகை வழக்குகளின் மேல்முறையீடு மனுக்களை விசாரிக்க 32 தீர்ப்பாயங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் சென்னை மாவட்டத்துக்கான தீர்ப்பாயம், முதன்மை தீர்ப்பாயமாக செயல்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *