யுபிஎஸ்சி தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு

யுபிஎஸ்சி தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு பணிக்கு அடுத்த ஆண்டு நடத்தப்பட உள்ள போட்டித் தேர்வு விவரங்கள் அடங்கிய அட்டவணை www.upsc.gov.in இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதில் ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்பு பணிகள் தேர்வு, ஐஏஎஸ், இபிஎப், அமலாக்க அதிகாரி தேர்வு, மத்திய போலீஸ் பணி, இந்திய பொறியியல் பணி, இந்திய பொருளாதார பணி, இந்திய புள்ளியியல் பணி உள்ளிட்ட 23 தேர்வுகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *