பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் மீண்டும் அமல்?

பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் மீண்டும் அமல் செய்வது குறித்து தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

தமிழக அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய திட்டம் தொடர்பாக தமிழக அரசின் சிறப்பு செயலாளர் பூஜா குல்கர்னி, பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டப் பிரிவின் ஆணையருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

“பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை செயல்படுத்துவது தொடர்பாக ஆய்வு செய்வதற்கு அமைக்கப்பட்ட குழு அரசிடம் அறிக்கை அளித்துள்ளது. அதன் அடிப்படையில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும். இந்த திட்டம் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது. இறுதி முடிவை தமிழக அரசு எடுக்கும்” என்று கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *